uhu

Az uhu vagy nagy fülesbagoly (Bubo bubo) Eurázsia valamint Észak-Afrika területén költ, az egyik legnagyobb termetű bagolyként tartjuk számon. Magyarországi állománya jelenleg növekvő tendenciát mutat.

Néhány évtizeddel ezelőtt alig volt néhány ismert költőpár és több, korábban ismert klasszikus költőhelyéről is eltűnt, napjainkra azonban a legtöbb régi költőhelyén ismét megjelent. Több tényező is veszélyezteti, ezek közül az autóval való ütközés, az áramütés és a szögesdróton való fennakadása a legjellemzőbb.

A kifejlett uhu testhossza 60-75 cm, szárnyfesztávolsága 160-188 cm. A tojó testtömege 2 300-4 200 gramm, míg a hímé 1 800-2 800 gramm. Háta rozsdabarna árnyalatú, feketés vonalkákkal, hasi része sárgás, hullámos barna rajzokkal. Tollfülei jól láthatók.

Lábai tollasak, szárnyai nem érnek a farka végéig. Horgas csőrével könnyedén szét tudja tépni zsákmányát. Étrendje rendkívül változatos, számos emlőst és madarat zsákmányul ejt. Napjainkban az emlősök közül a vándorpatkány a leggyakoribb zsákmányállata, a mezei hörcsög zsákmányolása jelentősen visszaesett.

Territoriális madár, éjszaka a magas fák csúcsán vagy kiemelkedő pontokon huhogással jelzi a területét. Az idős párok területhűek, egész évben a fészkelőhely környezetében maradnak, a fiatal példányok kóborolnak.

Az uhu évente egy alkalommal költ, leggyakrabban működő vagy felhagyott kőbányákban, sziklafalakon, ritkábban ragadozó madarak és fekete gólya elhagyott fészkében neveli fiókáit. Többnyire 2-4, ritkábban 5-6 tojást rak, melyeken a tojó egyedül kotlik, a hím éjjel élelmet hord számára.

A 31-36 napig tartó kotlás az első tojás lerakása után kezdődik. A fiókákat a tojó eleinte folyamatosan melegíti, valamint a hím által hordott táplálékkal eteti. A fiatal madarakat, melyek 65-70 napos korukban válnak röpképessé a szülők hosszú ideig gondozzák.

Az uhu Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 500 000 Ft.

Kép forrása: Pixabay.com

Források: MME; Europamadarai.hu

Friss cikkek innen:Állati

Comments are closed.