barna rétihéja

A barna rétihéja (Circus aeruginosus) Eurázsia és Afrika északi részén élő ragadozó madár. Vonuló, Magyarország területén, április és október között tartózkodik. A telet legtöbbször Afrika Szaharán túli részén tölti, de egyre többször figyelhetők meg áttelelő példányok is.

Állománya az 1970-es években jelentősen megfogyatkozott,  azonban a dúvadirtás szabályainak szigorítása kedvezően befolyásolta a fészkelő párok számát. Táplálékát kisemlősök, kisebb madarak és fiókáik, tojások, békák, ritkán halak jelentik.

Sajátos módon vadászik, a nyílt területen a növényzet felett néhány méterrel pásztázza át vadászterületét, ha megpillant valamit, lecsap. A kifejlett barna rétihéja testhossza 48-56 cm, szárnyfesztávolsága 115-130 cm.

A hím testtömege 405-667 gramm, a tojóé 540-800 gramm. Feje kicsi, teste nyúlánk, szárnya és farka is hosszú. A hím szárnyán és farkán szürkés színezés látható, hasalja rozsdabarna. A tojó sötétbarna árnyalatú, feje és torka világos. A fiatal madarak sötétbarnák.

A barna rétihéja hangja:

Főként síkvidéki mocsarakban, nádasokban fészkel, ezek hiányában elvétve mezőgazdasági területeken és száraz gyepeken is megtelepszik. Évente egy alkalommal költ, április elején figyelhetjük meg látványos nászrepülésüket, ezalatt hordják a fészekanyagot.

A fészket a tojó és a hím nádszálakból építi a talajra, oly módon, hogy a fészekanyag magasan a vízszint fölött tartsa a fészekaljat. A fészket gyékény, káka és nádlevéllel bélelik. Fészekalja 4-5, ritkábban 3 vagy tojásból áll, melyeket a tojó több napos különbséggel rak le.

A 31-32 napig tartó kotlást általában az első vagy második tojás lerakása után kezdi meg, így a fiókák között nagy a méretbeli különbség. Csak a tojó ül a tojásokon, miközben a hím táplálékot hoz neki. A fiókákat a tojó eteti, a hím vadászik, az így szerzett élelmet a levegőben adja át a tojónak.

A fiókák 40 napos korukra válnak röpképessé, a kirepülés után a szülők még egy ideig etetik őket, valamint tanítják őket vadászni. A barna rétihéja Magyarországon védett, természetvédelmi értéke 50 000 Ft.

Kép forrása: Flickr / Szerző: Paco Gómez / Licence: CC BY-SA 2.0

Források: MME; Europamadarai.hu

Friss cikkek innen:Állati

Comments are closed.